לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות, מלא פרטים:

[contact-form 2 "יצירת קשר"]  

מאמרים קשורים

סודות מסחריים

מהו סוד מסחרי ?

סוד מסחרי מוגדר בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, כ" מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

כלומר כדי שסוד מסחרי יחסה תחת כנפי החוק ויזכה להגנה עליו לענות על שתי דרישות מרכזיות

1. קיים בו פוטנציאל להעניק תועלת תחרותית משמעותית לבעליו

2. כי לא יהיה שייך לנחלת הרבים.

הדוגמה הכי טובה לחשיבות הסוד המסחרי הינה חברת קוקה קולה.

הנוסחה לייצור המשקה הפופולארי מעולם לא נחשפה והיא מהווה עד עצם היום הזה את אחד הסודות המסחריים השמורים ביותר (היתרון הגדול בהגנת הסוד המסחרי הוא שהיא איננה מוגבלת בזמן כדוגמת פטנט שההגנה עליו מוגבלת בזמן).

ומכאן ברורה המסקנה בדבר חשיבותו הבלתי מעורערת של הסוד המסחרי וההגנה עליו (יש שיקראו לו הסוד העסקי), אותו סוד שיהווה את אחד מאבני היסוד של העסק ומנכסיו המשמעותיים ביותר.

רוב רובם של הפעמים בהם נידונה הסוגיה של הפרת סוד מסחרי נידונה בהקשר של עובד מעביד, כאשר עובד לשעבר של החברה (לרוב מתחום ההיי-טק) עושה שימוש לא הוגן בידע (בחלק מהמקרים מדובר בסודות מסחריים של המעביד) שצבר במהלך עבודתו וייתכן כי אפילו היה אחראי לפיתוחו של אותו סוד מסחרי, אפילו אם לא מדובר בהיי-טק ובמוצרי טכנולוגיה עתירי ידע, הרי שתביעות שכאלה הוגשו גם כנגד שימוש רשימת ספקים, רשימת לקוחות, תוכנית עסקית, שיטת שיווק ועוד.

 

גזל סוד מסחרי :

גזל סוד מסחרי הוא עוולה נזיקית המעוגנת תחת פרק ב' סעיף 6, לחוק העוולות המסחריות, תשנ"ט–1999. בהתאם לאמור בסעיף,  חל איסור על ביצוע גזל סוד מסחרי. הסעיף מגדיר מה הוא גזל של סוד מסחרי לפי המפורט להלן:

(1) נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לעניין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו;

(2) שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד;

(3) קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקאות (1) או (2) או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.

כאמור כחלק מהרצון להגן על הסוד המסחרי, בחר המחוקק להקנות לסוד המסחרי הגנה, בין היתר, במסגרת חוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 תחת המטריה הנזיקית שמוגדרת כנטילת סוד מסחרי  ללא הרשאת בעליו. עוולה זו, באה בכדי לאפשר לבעלים של אותו סוד (קניין רוחני) הזכות של בעליה לקניינם הרוחני. לשם הוכחת גזל הסוד המסחרי יש להוכיח את יסודות קיום הסוד המסחרי ואת גזלתו.

למרות העובדה שסוד מסחרי זכאי להגנה ולא ניתן לגזול אותו, הרי שבנסיבות מסוימות ואם יוכח כי השימוש בסוד המסחרי נעשה באחד מהמקרים הבאים הרי שאותו שימוש לא יחשב כגזל הסוד המסחרי:

א.      חשיפת הסוד נעשתה על ידי שימוש בהנדסה הפוכה.

ב.      שימוש בסוד במהלך העבודה.

ג.       כאשר יש הצדקה מטעמים של טוב הכלל.

ד.      כשהסוד נרכש בתום לב ובתמורה.

ידועים לנו על מקרים נוספים בהם הכיר בית המשפט בהגנת נוספות מפני גזילת סוד מסחרי כגון במקרה של זכות הציבור לדעת (שימוש על ידי אמצעי התקשורת), הזכות למשפט הוגן ועוד.

משרדנו ישמח להעניק לך שירותי ייעוץ בכל הקשור לתביעה בגין גזל סוד מסחרי וכן ייעוץ בכל הקשור לדרכי ההגנה על סוד מסחרי מפני המתחרים של העסק שלך בהתאם להוראות החוק.

"האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורכי דין, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ קומה חובה ביותר לפנות לעו"ד טרם ביצוע כל פעולה משפטית או אחרת. כל הזכויות שמורות ©2013 אגוזי- בן אור משרד עורכי דין"